Kultura darivanja u poslovnom svijetu

Darovi povezuju ljude i jačaju veze među njima. Kultura darivanja je odavno ukorijenjena u poslovnu kulturu. Ima emotivnu i društvenu vrijednost te znači zahvalnost na suradnji, njen nastavak ili u nekim slučajevima tek početak nove poslovne suradnje.

Poslovnim darivanjem zahvaljuje se partnerima i suradnicima na lojalnosti te se ulaže u dugoročne i kvalitetne odnose. Kroz darivanje šalje se poruka o sebi, zaposlenicima, ali prije svega o kompaniji
koju predstavljate, načinu na koji poslujete i kulturi komuniciranja.

Stoga izbor i izgled idealnog poklona od velike su važnosti. Svrha kvalitetnog poslovnog poklona je da ostavite pozitivan dojam što ćete sigurno postići ako budete kreativni u svom odabiru. Ono što svaki
poklon čini posebnim je i način na koji je pakiran. Također, potrebno je posvetiti pažnju vizualnom i primamljivom izgledu samog paketa sa iskoristivim sadržajem. I sama prezentacija dara koja
uključuje i pakiranje, čestitku i način uručenja, također je bitna stavka koja može pomoći budućim poslovnim odnosima.

Gifterija je tu da vam olakša odabir, da savjet ili napravi sve za vas kako bi vam uštedila vrijeme i muku odabira idealnog dara.