Kako odabrati savršen poklon za klijenta?

Kako odabrati savršen poklon za klijenta?

Zašto je važno darivati u poslovnom svijetu? Darivanje u poslovnom svijetu može pomoći u izgradnji odnosa s klijentima. Kada je u pitanju darivanje u poslovnom svijetu važno je da to bude nešto unikatno i u skladu s interesima, željama i osobnošću osobe kojoj...
Konkurencija je važna!

Konkurencija je važna!

Analiza konkurencije danas je neophodna kako bi vaše poslovanje bilo uspješno. Važno je odlično poznavati konkurente i njihov način rada, sa ciljem neutralisanja eventualnih prijetnji koje dolaze sa te strane. Zahvaljujući izobilju ponuda, kao i ogromnom broju...
Kultura darivanja u poslovnom svijetu

Kultura darivanja u poslovnom svijetu

Darovi povezuju ljude i jačaju veze među njima. Kultura darivanja je odavno ukorijenjena u poslovnu kulturu. Ima emotivnu i društvenu vrijednost te znači zahvalnost na suradnji, njen nastavak ili u nekim slučajevima tek početak nove poslovne suradnje. Poslovnim...